Belamcanda chinensis Health effects and herbal facts

Known as
belamcanda blackberry-lily leopard-lily shenan
Belamcanda chinensis

Medical use

Economic importance of Belamcanda chinensis

Environmental ornamental
Medicines folklore

Gallery

Belamcanda chinensis Belamcanda chinensis Belamcanda chinensis Belamcanda chinensis Belamcanda chinensis Belamcanda chinensis Belamcanda chinensis Belamcanda chinensis Belamcanda chinensis Belamcanda chinensis Belamcanda chinensis Belamcanda chinensis Belamcanda chinensis

Geografical distribution

 • ASIA-TEMPERATE
  Native
  • Russian Far East: Russian Federation - Primorye
  • China: China - Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Ningxia, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Xizang, Yunnan, Zhejiang
  • Eastern Asia: Japan; Korea; Taiwan
 • ASIA-TROPICAL
  Naturalized
  • Indian Subcontinent: Bhutan; India; Nepal
  • Indo-China: Myanmar; Vietnam
  • Malesia: Indonesia; Philippines

Biological activities

ACE-Inhibitor
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Aldose-Reductase-Inhibitor
Rhamnocitrin found in Rhizome
Analgesic
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Angiotensin-Receptor-Blocker
Potassium found in Rhizome (8940 ppm)
Anorexic
Arsenic found in Rhizome (0.12 ppm)
AntiBPH
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
AntiCFS
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
AntiHIV
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
AntiLyme
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
AntiMS
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
AntiPMS
Calcium found in Rhizome (6170 ppm)
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Manganese found in Rhizome (13 ppm)
Antiacne
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antiacrodermatitic
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antiaggregant
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Antiakathisic
Iron found in Rhizome (150 ppm)
Antialcoholic
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Manganese found in Rhizome (13 ppm)
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antiallergic
Calcium found in Rhizome (6170 ppm)
Antialopecic
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antialzheimeran
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antianemic
Copper found in Rhizome (6 ppm)
Iron found in Rhizome (150 ppm)
Manganese found in Rhizome (13 ppm)
Antianginal
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Antiangiogenic
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antianorectic
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Antianorexic
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antianxiety
Calcium found in Rhizome (6170 ppm)
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Antiarrhythmic
Calcium found in Rhizome (6170 ppm)
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Potassium found in Rhizome (8940 ppm)
Antiarthritic
Calcium found in Rhizome (6170 ppm)
Copper found in Rhizome (6 ppm)
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Manganese found in Rhizome (13 ppm)
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antiasthmatic
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Antiatherosclerotic
Calcium found in Rhizome (6170 ppm)
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Antibacterial
Rhamnocitrin found in Rhizome
Anticanker
Iron found in Rhizome (150 ppm)
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Anticataract
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Anticephalagic
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Anticheilitic
Iron found in Rhizome (150 ppm)
Anticlimacteric
Calcium found in Rhizome (6170 ppm)
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Anticoeliac
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Anticold
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Anticolitic
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Anticonvulsant
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Anticoronary
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antidandruff
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antidementia
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antidepressant
Calcium found in Rhizome (6170 ppm)
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Potassium found in Rhizome (8940 ppm)
Antidermatitic
Mangiferin found in Flower
Antidiabetic
Copper found in Rhizome (6 ppm)
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Manganese found in Rhizome (13 ppm)
Mangiferin found in Flower
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antidiscotic
Manganese found in Rhizome (13 ppm)
Antidysgeuzic
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antidyskinetic
Manganese found in Rhizome (13 ppm)
Antidysmenorrheic
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Antieczemic
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antiencephalopathic
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antiendometriotic
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Antienterotic
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Antiepileptic
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Manganese found in Rhizome (13 ppm)
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antifatigue
Copper found in Rhizome (6 ppm)
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Potassium found in Rhizome (8940 ppm)
Antifibromyalgic
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Antifibrotic
Mangiferin found in Flower
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antifuruncular
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antigastrotic
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Antigingivitic
Rhamnocitrin found in Rhizome
Antiglaucomic
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Antihangover
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antihepatotic
Mangiferin found in Flower
Antihepatotoxic
Mangiferin found in Flower
Antiherpetic
Mangiferin found in Flower
Antihyperkinetic
Calcium found in Rhizome (6170 ppm)
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Antihypertensive
Calcium found in Rhizome (6170 ppm)
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Potassium found in Rhizome (8940 ppm)
Antihypoglycemic
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Antiimpotence
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antiinfective
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antiinfertility
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antiinflammatory
Copper found in Rhizome (6 ppm)
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Mangiferin found in Flower
Tectoridin found in Rhizome (15000 ppm)
Tectorigenin found in Rhizome
Antiinsomniac
Calcium found in Rhizome (6170 ppm)
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antilepric
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antileukonychic
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antilithic
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Antilymphomic
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antimaculitic
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antimastalgic
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Antimenopausal
Calcium found in Rhizome (6170 ppm)
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Antimenorrhagic
Iron found in Rhizome (150 ppm)
Antimetastatic
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antimigraine
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Antimitral-valve-prolapse
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Antinephrolytic
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Antineuropathic
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antineurotic
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Antinociceptive
Copper found in Rhizome (6 ppm)
Antinyctalopic
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antiobesity
Calcium found in Rhizome (6170 ppm)
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antiosteoporotic
Calcium found in Rhizome (6170 ppm)
Copper found in Rhizome (6 ppm)
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Manganese found in Rhizome (13 ppm)
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antiototic
Manganese found in Rhizome (13 ppm)
Antioxidant
Manganese found in Rhizome (13 ppm)
Mangiferin found in Flower
Antiperiodontic
Rhamnocitrin found in Rhizome
Antiperiodontitic
Calcium found in Rhizome (6170 ppm)
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antiplaque
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Rhamnocitrin found in Rhizome
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antiprolactin
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antiprostatitic
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antiretinopathic
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Antirheumatic
Calcium found in Rhizome (6170 ppm)
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antiseptic
Rhamnocitrin found in Rhizome
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antispare-Tire
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antispasmodic
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Mangiferin found in Flower
Potassium found in Rhizome (8940 ppm)
Antispasmophilic
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Antistomatitic
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antistress
Calcium found in Rhizome (6170 ppm)
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Antistroke
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Potassium found in Rhizome (8940 ppm)
Antisyndrome-X
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Manganese found in Rhizome (13 ppm)
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antitic
Calcium found in Rhizome (6170 ppm)
Antitinnitic
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antitriglyceride
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antiulcer
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Antiviral
Mangiferin found in Flower
Anxiolytic
Calcium found in Rhizome (6170 ppm)
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Potassium found in Rhizome (8940 ppm)
Aperient
Iridin found in Rhizome
Astringent
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Beta-Blocker
Potassium found in Rhizome (8940 ppm)
CNS-Depressant
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
CNS-Stimulant
Mangiferin found in Flower
Calcium-Antagonist
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Calcium-Channel-Blocker
Calcium found in Rhizome (6170 ppm)
Cardioprotective
Copper found in Rhizome (6 ppm)
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Potassium found in Rhizome (8940 ppm)
Cardiotonic
Mangiferin found in Flower
Cardiotoxic
Potassium found in Rhizome (8940 ppm)
Catechol-O-Methyltransferase-Inhibitor
Iristectorigenin-a found in Rhizome
Cathartic
Iridin found in Rhizome
Choleretic
Mangiferin found in Flower
Cholinergic
Iridin found in Rhizome
Irigenin found in Rhizome
Collagenic
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Contraceptive
Copper found in Rhizome (6 ppm)
Copper-Antagonist
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Cosmetic
Iridin found in Rhizome
DOPA-Decarboxylase-Inhibitor
Iristectorigenin-a found in Rhizome
Deodorant
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Diuretic
Calcium found in Rhizome (6170 ppm)
Iridin found in Rhizome
Irigenin-7-o-glucoside found in Rhizome
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Mangiferin found in Flower
Potassium found in Rhizome (8940 ppm)
Tectorigenin found in Rhizome
Ergogenic
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Fungicide
Tectorigenin found in Rhizome
Hepatoprotective
Irigenin found in Rhizome
Hepatotonic
Iridin found in Rhizome
Hypertensive
Sodium found in Rhizome (527 ppm)
Hypocholesterolemic
Calcium found in Rhizome (6170 ppm)
Copper found in Rhizome (6 ppm)
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Hypoglycemic
Manganese found in Rhizome (13 ppm)
Hypotensive
Calcium found in Rhizome (6170 ppm)
Iristectorigenin-a found in Rhizome
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Potassium found in Rhizome (8940 ppm)
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Immunomodulator
Copper found in Rhizome (6 ppm)
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Immunostimulant
Mangiferin found in Flower
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Immunosuppressant
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Insulinogenic
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Laxative
Calcium found in Rhizome (6170 ppm)
Iridin found in Rhizome
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Leptingenic
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Litholytic
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
MAO-Inhibitor
Mangiferin found in Flower
Mucogenic
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Myorelaxant
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
NF-kB-Inhibitor
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Neurotransmitter
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Perfumery
Iridin found in Rhizome
Pesticide
Arsenic found in Rhizome (0.12 ppm)
Mangiferin found in Flower
Rhamnocitrin found in Rhizome
Tectorigenin found in Rhizome
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Phytoalexin
Tectorigenin found in Rhizome
Prooxidant
Iron found in Rhizome (150 ppm)
RNA-Stimulant
Iridin found in Rhizome
RNA-genic
Irigenin found in Rhizome
Schizophrenigenic
Copper found in Rhizome (6 ppm)
Spermigenic
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
T-Cell-Stimulant
Mangiferin found in Flower
Testosteronigenic
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Toxic
Iridin found in Rhizome
Tranquilizer
Calcium found in Rhizome (6170 ppm)
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Trichomonicide
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
Uterorelaxant
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Vasodilator
Calcium found in Rhizome (6170 ppm)
Magnesium found in Rhizome (970 ppm)
Potassium found in Rhizome (8940 ppm)
Vulnerary
Zinc found in Rhizome (17 ppm)
cAMP-Phosphodiesterase-Inhibitor
Irigenin found in Rhizome

Search

Chemicals detected

Reference: Dr. Duke's Phytochemical and Ethnobotanical Databases. [Online Database]