Piper genus

31528
38962
ear-leaf pepper, Mexican pepperleaf, sacred pepper, Vera Cruz pepper
47670
43165
cubeb, cubeb pepper, Java pepper
46870
kava, kava pepper, kava-kava, kawa pepper
44282
black pepper, pepper, white pepper