Panax genus

44602
Asian ginseng, Asiatic ginseng, Chinese ginseng, ginseng, Korean ginseng, Manchurian ginseng, Oriental ginseng
22938
Japanese ginseng
24557
notoginseng, san-qi ginseng, sanchi ginseng, South China ginseng, tienchi ginseng
46202
Himalayan ginseng, Nepal ginseng, pseudoginseng
14958
American ginseng, ginseng, Occidental ginseng, sang, sheng