Plants containing (+)-afzelichin

38262
black catechu, black cutch, catechu, cutchtree, khairtree
11050
common juniper, dwarf juniper, juniper, malchangel, mountain juniper, prostrate juniper