Plants containing Neryl-formate

8179
Egyptian lime, Indian lime, Key lime, lime, Mexican lime, sour lime, West Indian lime
45283
lemon
28387
blood orange, navel orange, orange, sweet orange, Valencia orange