Plants containing Leucopelargonidine

38202
cashew, cashewnut
33275
areca palm, areca-nut, areca-nut palm, betel palm, betel-nut palm, betelnut, catechu, Indian-nut, Pinang palm
2683