COX-2-Inhibitor biological activity

List of chemicals and dosages (if available) with COX-2-Inhibitor biological activity
3,4-methylene-dioxycinnamic-acid-bornyl-ester
Ajoene
Alpha-boswellic-acid
Anthocyanins IC47=125 ug/ml
Apigenin IC50= IC>65=1,000 uMIC50= IC>65=1,000 uMIC>65=1,000 uM
Ar-turmerone IC50=5.6 ug/ml
Baicalein 100 ug/ml
Berberastine 100 ug/ml
Berberine 100 ug/ml
Beta-carotene IC82=50 ug/ml
Beta-turmerone
Boswellic-acid
Caffeic-acid IC32=100 uM
Cinnamaldehyde IC50=245 uM
Cinnamic-acid-bornyl-ester
Cirsilineol IC>37=1,000 uM
Cirsimaritin
Curcumin 10-20 uM
Cyanidin-3-o-glucoside IC59=100 ug/ml
Eicosapentaenoic-acid 1 uM
Emodin
Eugenol IC50=129 uMIC>97=1,000 uM
Evodiamine 2.5 ug/ml
Evodol 2.5 ug/ml
Isothymonin IC>37=1,000 uM
Kaempferol
Lauric-acid IC20=100
Melatonin
Oleanolic-acid IC50=295 uM/
Parthenolide
Pinostrobin IC7=100 ug/ml
Pterostilbene IC50=84 uM
Punicic-acid
Quercetin
Resveratrol 30 uM/50 uM/>2.5->22.5 uM
Rosmarinic-acid IC>58=1,000 uM
Rutaecarpine 2.5 ug/ml (strong activity)
Salicylic-acid
Trans-resveratrol 20 uM/
Ursolic-acid IC50=130 uM/